Calendar

.

На сцената на българските исторически възстановки Сдружението организира и провежда събития, които допринасят главно за представяне на по-широк кръг от клубове, сдружения, организации и свободни реконструктори, занимаващи се с популяризиране на българската история.

.

Календар на нашите събития:

Дни на предците - Плиска 2012

Date: 26.05.2012
Event place: BULGARIA, НИАР - Плиска,
Представяне и популяризиране на традициите по нашите земи в различни епохи, народности и култури. more

Comment in Facebook