Авитохол
Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции
Възстановяване
Издирване, изследване и съхранение на българските традиции, бит и култура
Популяризиране
Популяризиране на традициите, стимулиране на изучаването и насърчаване на прилагането им.
Опазване
Осигуряване на подходяща среда за развиване на дейности по опазване на българските традиции

Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол

Сдружението е учредено 2012 година в град Варна.

Основните цели, които си поставя, са: издирване, изследване, възстановяване и съхранение на българските традиции, бит и култура; осигуряване на подходяща среда за развиване на дейности по опазване на българските традиции; популяризиране на традициите, стимулиране на изучаването и насърчаване на прилагането им.
За постигане на целите сдружението организира и провежда събития, допринасящи за развитие и популяризиране на историческото и културно наследство, традициите на предците ни, обичаите по българските земи и земите, населявани от българи. В тази насока участва в национални и международни събития, събори, семинари, конгреси и форуми, обединява усилия и взаимодейства с подобни наши и чуждестранни организации.

Сдружението насочва усилията си за изучаване и съхраняване на традициите на древните българи през ранното средновековие, техните места на обитаване, живот, бит и култура, традициите им при отглеждането и използването на коне в мирния живот и за бойни действия. Възстановяване на воинските им традиции и изучаване на бойните практики, изработване и стрелба с лък, работа с копие, реплики на хладни оръжия и брони, седла и конска амуниция.

Сдружението организира ежегодни събития като "Дни на предците" в НИАР Плиска, есенния събор - семинар "Корените български" в НИАР Плиска, историческия спектакъл "Българската армия - от Аспарух до наши дни" в град Варна. Участва в събития организирани от сродни клубове и организации, като представя българската конница в "Битката при Върбишкия проход", ранносредновековен лагер в "Доблест и слава" на Шуменска крепост, куманска дружина в "Средновековен панаир Асеновград". По инициатива на сдружението се проведоха "Средновековни вечери" в Софийския университет. При откриване на изложбата "Средновековно въоръжение и снаряжение" в археологическия музей в град Велики Преслав бе представено средновековно въоръжение и снаряжение на живо и демонстрации. Сдружението подреди първата по рода си изложба от реплики на ранно и късно средновековно облекло, въоръжение и снаряжение, накити и апликации, върху фигури в цял ръст в Археологически музей град Варна под надслов "Въоръжение и снаряжение в средновековна България". Провежда открити уроци по история в училищата "Найден Геров" и "Ангел Кънчев" в град Варна. Със същите училища подготвя реализацията на проекта "Войската българска - от Аспарух до наши дни. Оживяла приказка за българския воин", финансиран по програма "Родолюбие 2014-2016 на Министерството на отбраната, ИА "Военни клубове и военно почивно дело". Сдружението реализира ежегодно собствен проект с партньорството на НИАР Плиска и РИМ Шумен - "Ранносредновековно жилище - юрта" с експозиция за бита и кулутурата на древните българи. Организира и проведе възстановка на битката при крепостта "Маркели" край Карнобат. Участва в средновековни лагери и фестивали в Мездра на крепостта "Калето", в Разград на крепостта "Абритус", в с.Оходен, община Враца - "Слънцето на Тодорка", във Велико Търново на хълма "Царевец" и в църквата "Свети Димитър" по повод годишнината от въстанието на Петър и Асен, в Сливен на крепост "Туида". Провежда обучение по темите, залегнали в целите на сдружението - семинари по традиционна стрелба с лък и стрелба с лък от кон, семинари и обучение по конна езда.

Дългосрочен проект, по който сдружението работи, е изграждането на ранносредновековно укрепено селище, земен вал и окоп, дървено укрепление, постройки, временни жилища, търговски помещения и работилници.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Новини

Предстоящи събития