Партньори

НИАР "Плиска"

дългогодишен пратньор и домакин на ежегодните събития
Събор - фестивал "Дни на предците" и Есенен събор - семинар "Корените български"

.

.

.

Регионален исторически музей - Шумен

дългогодишен партньор на Сдружение "Авитохол"

.

.

.

Археологически музей - Варна

партньор на Сдружение "Авитохол"

.

.

.

Археологически музей - Велики Преслав

дългогодишен партньор на сдружение "Авитохол"

.

.

.

Археологически музей - Враца

партньор на Сдружение "Авитохол"

.

.

.

"60 тият град"

медиен партньор на Сдружение "Авитохол"

.

.

.

BG Media London - Е-Вести

медиен партньор на Сдружение "Авитохол"

.

Projects

Days of Ancestors

Days of Ancestors fair-festival at Pliska National Reserve of History and Archaeology

Bulgarian Roots

Bulgarian Roots Autumn fair-seminar at Pliska NRHA

Bulgarian Army - from Asparuh to Our Days

Bulgarian Army - from Asparuh to Our Days, historical performance.

Comment in Facebook