Публикувани статии

Историческите възстановки като специално събитие

Гл. ас. д-р Фани Маздрашка-Михова
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Публикувано на 13 март 2015 г. от Newmedia21

Ръководство по саблен бой
в духа на българската кавалерия

Милен Петров
капитан от Българската армия
Издадено от "Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол"
Варна, Издателство ,,Онгъл”, 2015г.

.

Музейната витрина на живо.
Популяризиране на българската средновековна история на открито

Жасмин Първанов
„Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол“ – Варна
Доклад в "Преглед на музейните анимации - Шумен, 12 - 14 май 2017 г."
.

Средновековната история на живо: Аспекти и методи при осъществяването на
средновековни исторически възстановки в България

Жасмин Първанов, Йордан Георгиев
"Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол" - Варна
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „90 ГОДИНИ МУЗЕЯТ НА СОФИЯ"
СЕРДИКА - СРЕДЕЦ - СОФИЯ ТОМ 8 - 2020 г.

Светославовия изборник от 1073 г. като извор на информация
за ранносредновековния български костюм

д-р Калина Атанасова
PATRIMONIUM.MK, ISSN 1857-5811, година 15, бр.20 / 2022, Skopje, 185-198

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook