Публикувани статии

Историческите възстановки като специално събитие

Гл. ас. д-р Фани Маздрашка-Михова
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Публикувано на 13 март 2015 г. от Newmedia21

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook