IV средновековен събор "Помни славата - Туида" 2018

Дата: 20.10.2018 - 21.10.2018
Организатор: Крепост "Туида" Сливен; Община Сливен;

.

.

.

На 20 и 21 октомври 2018 г. "Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол" ще участва в Четвърти средновековен събор „Помни славата“ по случай празника на град Сливен – Димитровден, в духа на старата българска военна традиция - Есенният сбор на войските, който българите са провеждали в деня на змеебореца и великомъченик Димитър Мироточиви (Солунски).
Съборът се организира съвместно от Община Сливен и екипът на Крепост Туида.
По време на събитието, на територията на Крепост Туида, участници от цялата страна ще пресъздадат живота и военното дело на обществата населявали укреплението в периода от късната античност до Второ българско царство. Посетителите ще могат да добият представа за бита, традициите, културата, обичаите, военното дело и дори и игрите на предците ни. Отново в Сливен ще има възможност да се наблюдават впечатляващи демонстрации от гърба на коня, битки между тежко бронирани войни, стрелба с лък и много други.
Официалното откриване на събитието ще бъде в 11.00 часа.
Вход СВОБОДЕН!!!!


.

.


On 20th and 21st October 2018, the Fourth Medieval Festival "Remember the glory" will be held on the occasion of the celebration of Sliven - Dimitrovden, in the spirit of the old Bulgarian military tradition - The autonomous army of the troops, which the Bulgarians performed on the day of wrestler dragonflies and great martyr Dimitar Mirotochivi (Thessaloniki).
The gathering is organized jointly by the Municipality of Sliven and the Team of Tuida Fortress.
During the event on the territory of the Tuida fortress, the participants from all over the country will present the life and the military activity of the societies inhabiting the fortification in the period of the late antiquity to the Second Bulgarian Kingdom. Visitors will be able to gain an insight into everyday life, traditions, culture, customs, military affairs and even the play of our ancestors. Again in Sliven there will be an opportunity to witness impressive demonstrations from the back of the horse, battles between heavily armored wars, archery and many others.
The official opening of the event will be 11:00 o'clock
ENTRANCE FREE !!!

.

.

Събитието във Фейсбук

Виж още по темата

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook