Събития

Събитията на Сдружение "Авитохол" са осъществяваните фестивали, събори, обучения, изложби, участия и програми.

.

Събитията организирани от сдружението са насочени към популяризиране на българската история, и възраждане на традициите, чрез обединяване на усилията на все повече отделни личности, групи, клубове и сдружения, работещи на ползу роду и поддържащи българщината и българския дух.

.

Целогодишно, сдружението е инициатор и организатор на отделни събития, съвместно провеждани със сродни организации и свободни реконструктори, представящи работата на всеки един от тях и даващи възможност, както на широката общественост, така и на целеви групи и учебни формирования, да се запознаят с историческите аспекти на българските традиции, бит и култура. Това са фестивали, събори, изложби на облекла и въоръжение, открити уроци, обучения и семинари.

.

По покана на исторически и археологически музеи от страната, както и по покана на сродни организации, сдружението участва в организираните от тях събития, представяйки ранносредновековния период на българите, по времето преди и след създаването на българската държава отсам Дунава.

.

Във всичко това единствено важна за нас е вашата подкрепа.

.

Благодарим ви!

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook