Дни на предците
Събор - фестивал НИАР Плиска
Българската армия - от Аспарух до наши дни
Исторически спектакъл град Варна
Корените български
Есенен събор - семинар НИАР Плиска

Събития на Сдружението

Важни събития, организирани ежегодно от сдружението, в партньорство с общински и държавни институции, са: Събор - фестивал "Дни на предците" в НИАР Плиска, Исторически спектакъл "Българската армия - от Аспарух до наши дни" в град Варна и Есенен събор - семинар "Корените български" в НИАР Плиска. Сдружението е организатор и на Фестивал на средновековния бит и култура "Калето - Мездра", Средновековни вечери в Софийски университет, "Битката при Маркели 792 г.", "Битката при Ахелой - 917 г.", "Фестивал на средновековния бит и култура - Шуменска крепост 2017", както и съорганизатор на средновековната секция във Фестивал за древни култури "Слънцето на Тодорка" в с.Оходен, община Враца и Средновековния събор "Магическата Мадара" - НИАР "Мадара". В сътрудничество с клубове за исторически възстановки и свободни реконструкции, Сдружението инициира национално честване на 1100 годишнината от битката при Ахелой 917 година.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Предстоящи събития

Фестивал на Средновековните традиции, бит и култура "Калето - Мездра 2018"

Фестивал на Средновековните традиции, бит и култура "Калето - Мездра 2018"

Дни на предците - Плиска 2018

„Дни на предците - Плиска 2018”, събор - фестивал на средновековния бит и култура

"Траянови врата - величие и памет" - Фестивал на късноантичното и средновековно наследство

Исторически фестивал за бита и традициите на обществата, използвали крепостта "Траянови врата"

Сподели във Facebook