Сподвижници и сътрудници

................................................................................................................

.

Руменка Михайлова

................................................................................................................

.

Симона Симеонова

................................................................................................................

.

Ивайло Енев

.................................................................................................................

.

Иван Терзиев

................................................................................................................

.

Наталия Жирковска

................................................................................................................

.

Теодор Жирковски

................................................................................................................

.

Венета Бонева

................................................................................................................

.

Теодор Николов

................................................................................................................

.

Васил Борисов

................................................................................................................

.

Калоян Борисов

................................................................................................................

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook