Войската българска - от Аспарух до наши дни. Оживяла приказка за българския воин.

Дата: 30.06.2016
Организатор: Сдружение "Авитохол"; Военноморски клуб град Варна;

По програма "Родолюбие 2014 - 2016" Сдружението бе избрано за осъществяване на проекта "Войската българска - от Аспарух до наши дни. Оживяла приказка за българския воин.". Финансира се от Министерството на отбраната, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

Продължителност - 6 месеца, в периода от 1 януари до 30 юни 2016 г. в град Варна с участието на 50 деца от варненските училища ІІІ ОУ „Ангел Кънчев“ и VІІ СОУ „Найден Геров“ и с партньорството на Военноморски клуб Варна.

.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Интерактивно обучение за бойните успехи, воински традиции, бит и култура на българите от VІ - VІІв. до наши дни.

Обучението ще бъде проведено в залите на Военноморски клуб Варна в четири модула, обхващащи периодите на:

1. Първо българско царство - на 5 март 2016 г. от 10.00 до 12.00 часа,
лектор: Сдружение "Авитохол" ;

2. Второ българско царство - на 12 март 2016 г. от 10.00 до 12.00 часа,
лектор: Калина Атанасова ;

3. Войни за национално обединение - на 19 март 2016 г. от 10.00 до 12.00 часа,
лектор: Сдружение "Клуб миноносец "Дръзки" ;

4. Българската армия сега - на 26 март 2016 г. от 10.00 до 12.00 часа,
лектори: офицер от БА и Сдружение "Клуб миноносец "Дръзки".

Дейност 2: Клуб „Средновековни бойни умения и конна езда

В направление „Средновековни бойни умения“ участниците ще се запознаят със средновековна фехтовка, бой с тояга и стрелба с лък. Заниманията ще се провеждат в град Варна, в зала или на открито в четири модула по два часа, веднъж седмично в продължение на два месеца – април и май. Водещи занятията: Светла Пенева, Димитър Труканов.

В направление „Конна езда“ участниците ще се запознаят с конете и значението им за средновековния човек – воин. В продължение на два месеца ще придобият основни умения във връзка с грижата за коня, както и конна езда. Заниманията ще се провеждат в четири модула по два часа веднъж седмично в продължение на два месеца, април и май, по предварително утвърден график, в конна база „Борисови“ село Любен Каравелво. Инструктор - Борис Георгиев.

Дейност 3: Клуб „ Занаяти

В направление „Плъсти“ участниците ще научат средновековни начини за създаване на платно от вълна чрез метода „плъстене“. Водеща занятията - Руменка Николова.

В направление „Кожарство и въоръжение“ участниците ще се запознаят с изработването на защитно въоръжение и снаряжение на средновековния воин – ризница, шлем, щит, колан, колчан, сабя, лък. Водещ занятията - Атанас Георгиев.

В направление „Грънчарство“ участниците ще се запознаят с уникален средновековен способ за изработване на съдове от глина без грънчарско колело. Ще имат възможност сами да изработят или да се включат в изработката на такива. Водеща занятията - Антоанета Станкова.

Дейност 4: Посещение на официалното тържество по случай 3 март – Национален празник на Република България. Начало 10.00 часа на 3 март 2016 година. Сборен пункт за учениците от ОУ "Ангел Кънчев" пред Военноморски клуб Варна от 9.45 ч. Сборен пункт за учениците от СОУ "Найден Геров" в училище от 9.45 ч. Участие в тържествената заря - проверка в СОУ "Найден Геров" на 2 март 2016 г. от 18.00 часа.

Дейност 5: Участие във Военния ритуал и Тържествения парад за Деня на храбростта и празник на Българската армия – 06 май 2016 г. на централния площад "Св. св. Кирил и Методий" в град Варна и шествие по случай празника.

Дейност 6: Участие в Историческия спектакъл „Българската армия - от Аспарух до наши дни“, провеждана в средата на месец юни в "Аспарухов парк" кв. Аспарухово на град Варна.

Дейност 7: Изложби

Предвижда се откриването на фотоизложба от снимки на реконструирано въоръжение и снаряжение от периодите на ПБЦ, ВБЦ и ВНО, както и от реализираните проектни дейности. Тази изложба ще бъде позиционирана постоянно във Военноморски клуб – Варна, ще има възможност периодично да бъде изнасяна и представяна последователно във варненски училища, започвайки с ІІІ ОУ“Ангел Кънчев“ и VІІ СОУ“Найден Геров“, както и във военните поделения на територията на Област Варна.

.

.

.

.

.

.

Проектът "Войската българска - от Аспарух до наши дни. Оживяла приказка за българския воин", финансиран от ИА Военни клубове и военно-почивно дело към Министерството на отбраната,

приключи успешно.

.


От името на "Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол" град Варна благодарим на всички участници - учениците от варненските училища 3 ОУ "Ангел Кънчев" и 7 СОУ "Найден Геров", директорите и учителите.

Благодарим за подкрепата и оказаното безрезервно съдействие от Военноморски клуб град Варна в лицето на госпожа Милена Александрова, Командващия на Военноморските сили на Република България контраадмирал Митко Петев, Морска авиобаза „Чайка” и Морски специален разузнавателен отряд.

Благодарим на всички участници в изпълнението на проекта: целият екип на Сдружението - Ивайла Анастасова, Станимир Първанов, Симеон Неделчев, Георги Петров, Христо Белчев, Флорина Първанова, Здравка Златева, Ангел Ангелов, Светла Пенева, както и експерти в интерактивното обучение Калина Атанасова, Васил Кръстев. Занаятчиите Румянка Николова, Христилина Христова, Антоанета Станкова, Атанас Георгиев, експертите, по стрелба с лък - Димитър Труканов и по конна езда - Борис Борисов.

Благодарности на десетките експерти от клубовете за исторически възстановки - Клуб Миноносец "Дръзки" град Варна, Родолюбив комитет "Крум Страшний" при Военен клуб град Шумен, НД "Традиция" - РК Велики Преслав и РК Добрич, Патриотичен клуб "Възраждане" град Търговище, както и на всички доброволци и помощници в организацията и изпълнението на дейностите, при транспортирането и грижата за конете, подготовката на зали и терени, осигуряване безопасността на участниците и публиката, изработка на автентични реплики на въоръжение и снаряжение от средновековието, осигуряване на старинни оръжия, въоръжение от периодите на възраждането, войните за национално обединение, първата и втората световна война, както и образци на все още действащо въоръжение.

Всички работиха за въздигане на българщината и военно-патриотичното възпитание на подрастващите.

Доволни сме от постигнатите резултати, учениците са заинтересовани и заедно продължаваме да работим, надграждайки постигнатото, в клубовете по интереси.

С уважение към всички: "Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол" град Варна

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Предстоящи събития

Дни на предците - Плиска 2023

Събор - фестивал на средновековния бит и култура

Сподели във Facebook