Продукти

"Първобългарите - история, бит и култура" Веселин Бешевлиев (Пловдив, 2008)

"Първобългарите - история, бит и култура" - Веселин Бешевлиев, изд. Фондация "Българско историческо наследство", Пловдив, 2008, под редакцията на акад. Васил Гюзелев

"Ръководство по саблен бой"

"Ръководство по саблен бой", автор Милен Петров, издателство "Онгъл" 2017 г.

Шапки и подшлемници

Плъстени шапки и подшлемници от вълна

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook