Преславни дни - Велики Преслав 2023

Дата: 20.05.2023
От: 11 - 21.05.2023 до: 14 часа
Организатор: Сдружение "Авитохол"; Археологически музей - град Велики Преслав;
Място на събитието: България, , Дворцов център на НИАР "Велики Преслав"

.

.

В чест на 1130 години от създаването на столицата Велики Преслав за четвърта поредна година в НИАР "Велики Преслав" се проведе Събор на средновековното културно наследство "Преславни дни - Велики Преслав 2023".
Сдружения и групи за исторически възстановки от цялата страна и чужбина, както и свободни реконструктори, пресъздадоха средновековния живот на българите и съпътстващите ги общества от 5 -15 век.
Четвъртото издание на събора се проведе в Дворцов комплекс на НИАР "Велики Преслав" на 20 и 21 май 2023 г., от 11.00 до 19.00 ч. на 20 май и от 11.00 до 14.00 ч. на 21 май.
И през двата дни на събора гостите имаха възможност да наблюдават демонстрации на участниците, бойни практики от земя и от кон, изработване на накити и бижута, монетосечене, дървообработка, коване, приготвяне на средновековна храна, средновековна медицина. На обособените две места за стрелба имаха възможност да стрелят с лък, сами да си отсекат монета, да изработят бижута и накити, да играят колективни и индивидуални антични и средновековни игри, да се качат на кон и да пробват въоръжението и снаряжението на войскарите.
Гостите посетиха Археологическия музей, където са изложени всички значими паметници от времето на средновековния Преслав, представящи по най-пълен начин явлението "Златен век" и илюстрират мястото на Симеоновата столица, като водещ център на славянската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския югоизток през IХ-Х век. Докоснаха се до историята по уникален начин, чрез холограмни изображения на цар Симеон Велики и Константин Преславски.
Програма на средновековния събор:
20 май 2023 г. – събота:
11.00 – 12.00 часа – Официално откриване, представяне на участниците музей на открито, жива история;
11.00 – 12.00 – Конни демонстрации – бойни практики от зема и от кон;
12.00 – 13.30 – Презентации на групите за облеклото, традициите, въоръжението, снаряжението през средновековието, бойни демонстрации от земя и двубои;
13.30 – 14.30 – Храната през средновековието, средновековна медицина;
14.30 – 15.15 – Занимания с коне за публиката, средновековни игри с деца и възрастни, стрелба с лък за публиката, музика и танци;
17.30 – 18.30 – Предхристиянски и християнски ритуали;
18.30 – 19.00 – Музиката през средновековието.
През целият ден публиката имаше възможност да се запознае с лагерите на участниците, където те представят средновековния бит и традиции на различни етноси от епохата. Дворцова стража патрулира на всеки кръгъл час.
Неделя – 21.05.2023 г.
11.00 ч. – Откриване, представяне на участниците, музей на открито, жива история, разглеждане на средновековните лагери, занаятчийски работилници и щандове, стрелба с лък, игри и др.;
11.30 – 14.00 – Презентации на групите за облеклото, традициите, въоръжението, снаряжението през средновековието, бойни демонстрации от земя и двубои; Занимания за публиката, средновековни игри с деца и възрастни, стрелба с лък за публиката, музика и танци; Музиката през средновековието.
14.00 – Закриване на събора.
Участници:
"Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол" – гр. Варна и Конна база "Борисови" - с. Любен Каравелово, Варненска обл. - представиха българите от ранното средновековие - бит и традиции, облекла , въоръжение и снаряжение и конни демонстрации на воински умения с оръжие от кон;
НД Традиция – РК – Велики Преслав - представиха бита на българите от средните векове, приготвяне на хляба, монетосечене, въоръжение и снаряжение - дворцова стража;
Школа по конни бойни изкуства „Мадарски конник“ - Димитър Труканов - гр. Обзор и гр. София;
Сдружение "Виа Претория" - гр. София - ранните ромеи по лимеса - северната граница на Източната римска империя;
Сдружение "Жива история" – гр. Шумен – ромейски лагер от средните векове;
Сдружение "Антична Тракия" – гр. Ямбол и Сдружение "Ситалк" - гр. Пловдив - представиха готските поселения по нашите земи;
Школа за стариннни воински изкуства "Величие" – Исторически парк, с. Неофит Рилски - воински демонстрации на българите от средновековието;
Йордан Сивков - гр. Добрич - българите през средновековието - обущарство и кожарство;
Калина Атанасова – гр. Варна - облекла, танци, церемониали прек късното средновековие;
Петя Крушева и Людмил Захариев от гр. Пловдив – средновековна храна и медицина;
НД Традиция – РК - Велико Търново - изработка на накити и бужута, стариннни занаяти и средновековни игри за малки и големи;
Сдружение Нокорс – гр. Букурещ, Румъния - татаро-монголските поселения по нашите земи през късното средновековие;
Емил Маринов – гр. Шумен - монетосечене и металопластика, накити и бижута;
Петя Мод - гр. Преслав - Преславската керамична школа и мозайки;
Йордан Стаменков - гр. Шумен - етерични масла и добиването им през различните епохи;
Любомир Милинов - средновековна медовина;
Музикална група "Фрея" - гр. Пловдив, средновековна музика и танци.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook