Пети международен турнир по стрелба с традиционен лък Плиска 2022

Дата: 30.07.2022
От: 10 до: 18 часа
Организатор: Сдружение "Авитохол"; Brave Wolf - авторски аксесоари за стрелба с лък;
Място на събитието: България, НИАР - Плиска,
.
.
.
.
ЛЕТЕН ТУРНИР ПО СТРЕЛБА С ЛЪК - ПЛИСКА 2022
SUMMER TRADITIONAL ARCHERY TOURNAMENT - PLISKA 2022
Location: National Historic-Archeological Reserve Pliska
Date: 30.07.2022 - 10.00
English text is below
.
РЕГЛАМЕНТ
.
В турнира ще се допускат само лъкове с исторически достоверен дизайн и без поставка за стрелата!
Разрешени са всякакви хватове!
Забранени са спусъци, мерници, повече от един нокпойнт на тетивата и всякакви отбелязвания по лъка, които могат да бъдат ползвани за прицел.
Попадение след рикошет не се зачита!
Отскочила стрела от мишената не се отчита!
Стрелите трябва да са от естествени материали. Допускат се пластмасови насадки. Препоръчително е всеки стрелец да има поне 10 стрели!
Няма изисквания за исторически облекла.
Турнирът ще се състои на три или четири отделни трасета, по две или три дисциплини във всяко, включващи стрелба по концентрични, правоъгълни и триъгълни мишени, стрелба по 3D мишени - мечка, глиган, лисица, заек. Подробен регламент с посочване на мишени, разстояния и точки при поразяване на мишените ще бъде публикуван по-късно.
Организаторите имат право да променят регламента по всяко време с оглед на метеорологични условия, брой участници и др.
Отделно класиране за мъже, жени и деца !
Предвидена е такса за участие.
Организатори:
Емил Нешкински, тел.: 0898651210, bravewolf@abv.bg
Жасмин Първанов, тел.: 0899845949, jasminparvanov@gmail.com
.
.

REGULATIONS
.
In the tournament will be allowed only bows with historically authentic design, without a slit for the arrow!
All kinds of grips are allowed in both categories.
Triggers, sights, more than one string nock-point, and any bow marks that can be used for targeting are not allowed.
A hit after ricochet will not count! An arrow bound off the target will not count!
The arrows must be made of natural materials. Plastic nocks are allowed. It is advisable to every archer to have at least 10 arrows!
There are no requirements for historical clothing.
The tournament will consist of three or four separate tracks, two or three disciplines in each, including shooting at concentric, rectangular and triangular targets, shooting at 3D targets - bear, boar, fox, rabbit. A detailed regulation indicating targets, distances and points for hitting targets will be published later.
Tournament managers keep the right to change the regulation at any time in terms of weather conditions, number of participants, etc.
Men, women and children performance will be rated separately in each of the categories.
Participation fee.
Tournament managers:
Emil Neshkinski, тел.: +359898651210, bravewolf@abv.bg
Jasmin Parvanov, тел.: +359899845949, jasminparvanov@gmail.com

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook