Партньори

НИАР "Плиска"

дългогодишен пратньор и домакин на ежегодните събития
Събор - фестивал "Дни на предците" и Есенен събор - семинар "Корените български"

.

.

.

Регионален исторически музей - Шумен

дългогодишен партньор на Сдружение "Авитохол"

.

.

.

Археологически музей - Варна

партньор на Сдружение "Авитохол"

.

.

.

Археологически музей - Велики Преслав

дългогодишен партньор на сдружение "Авитохол"

.

.

.

Археологически музей - Враца

партньор на Сдружение "Авитохол"

.

.

.

"60 тият град"

медиен партньор на Сдружение "Авитохол"

.

.

.

BG Media London - Е-Вести

медиен партньор на Сдружение "Авитохол"

.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook