Открит урок в III ОУ "Ангел Кънчев" град Варна

Дата: 12.11.2014 - 08.12.2014
Организатор: Сдружение "Авитохол"; III ОУ "Ангел Кънчев" град Варна;
Място на събитието: България, Варна, III ОУ "Ангел Кънчев"

.

На 12.11.2014 г. от 12.30 часа в двора на III основно училище „Ангел Кънчев“ град Варна Сдружение "Авитохол" проведе открит урок на тема „Бит, традиции, въоръжение и снаряжение на българите през ранното средновековие”.
Учениците бяха запознати с въоръжението и бойните умения на старите българи от седлото на коня и възможностите на българските конници. Пред тях оживяха конниците на Аспарух с пълно бойно снаряжение, ризници и шлемове, саби и бичове. Видяха устрема на конниците в галоп и техните атаки. Техни съученици показаха изкусни умения по езда и владение на коня.
Събитието се осъществ
и в резултат на доброто сътрудничество между училище „Ангел Кънчев“ и Сдружението.
Благодарение на изцяло доброволния труд на участниците, учениците се запозна
ха с живота на нашите предци.
Конете, които използва
Сдружението, са обучени специално за близки срещи с деца и образователни цели, подготвени и любезно предоставени от Конна база "Борисови", село Любен Каравелово.
Събитието е начало на поредица от открити уроци в училище "Ангел Кънчев", които целят онагледяване на учебния материал по история и запознаване отблизо на децата с бита и во
йнските традиции на българите от ранното Средновековие.

.

Последвалото събитие на 08.12.2014 г. в актовата зала на училището пред учениците от 5-ти клас е продължение на образователния цикъл за облеклото на древните българи, техните оръжия и защитно въоръжение, начина им на живот и традиции. Децата се запознаха по-детайлно с облеклото на българите, техните жилища и обиталище, начина им на живот като скотовъди и впоследтвие като отседнали земеделци, бойните им традиции и оръжията, които са използвали.

.

С участието на учениците от 5-ти клас Сдружението ще осъществи проекта "Войската българска - от Аспарух до наши дни. Оживяла приказка за българския воин." по програма "Родолюбие 2014 - 2016" на МО и ИА "Военни клубове и военнопочивно дело" със съдействиетона Военноморския клуб град Варна.

.

За проекта на страницата на III ОУ "Ангел Кънчев".

Виж още по темата

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Предстоящи събития

Преславни дни - Велики Преслав 2022

Събор на средновековното културно наследство

Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство - 2022

Пловдив - древен и вечен, люлка на цивилизации и място на сражения, кръстопът с богата културно-историческа и религиозна палитра.

Дни на предците - Плиска 2022

Събор - фестивал на средновековния бит и култура

Сподели във Facebook