Международен фестивал за древни култури "Слънцето на Тодорка"

Фестивал за древни култури "Слънцето на Тодорка - Оходен 2015"

Фестивал в четири модула: научна кръгла маса, фестивални сцени – арт реконструкции, исторически възстановки, археологическо училище и експериментални работилници.

Международен фестивал за древни култури "Слънцето на Тодорка - Оходен 2016"

Фестивал за древни култури, водещи началото си от най-ранното неолитно селище край село Оходен.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook