Корените български - Плиска 2012

Дата: 27.10.2012
От: 11 до: 14 часа
Организатор: Сдружение - Авитохол; Партньори: РИМ Шумен, НИАР Плиска, Община Каспичан;
Място на събитието: България, НИАР - Плиска,

.

На 27 октомври 2012 година в Националния историко-археологически резерват „Плиска” се проведе изключителното по рода си представяне на български родолюбиви клубове и дружества „КОРЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ”.
Вълнуващо пресъздаване на воинските и конни традиции на българите, съществуването на българската конница и войска от легендата до наши дни - Авитохол, Велика България на Кубрат, Първо и Второ българско царство, Освобождението, българската войска през ХІХ и ХХ век и кавалерията на ген. Колев.
Времетраене от 11.00 и до 16.00 часа - представяне на участниците с пресъздаване на отделни епохи от българската държавност, владетели, конница и войска, представяне на конните бази и клубове по конен спорт, демонстрация с коне, стрелба по мишена с лък и боравене с оръжие от кон. Събеседване с участниците по темите за реализацията на техните цели и задачи.
На територията на резервата „Плиска” разположиха своите станове и представиха своята дейност: Национално дружество „Традиция”, клон Шумен и клон Добрич, Родолюбив комитет „Крум Страшний” - Шумен, Дружество „Възраждане” - Търговище, Исторически възстановки „Чигот” - Варна, „Клуб по конен спорт Вежен 2010” - село Кюлевча, Конна база „Кабиюк” - Шумен, Конна база „Борисови” - село Любен Каравелово.

.

Събитието се проведе по инициатива на „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол” - Варна и Националния историко-археологически резерват „Плиска”, организира се със съдействието на Община Каспичан и кметство Плиска.


.

Събитието във Фейсбук

Виж още по темата

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Предстоящи събития

Дни на предците - Плиска 2023

Събор - фестивал на средновековния бит и култура

Сподели във Facebook