Историческа сбирка, пресъздаваща живота на прабългарите (оборудване).

Дата: 25.05.2015
Организатор: Сдружение "Авитохол"; Община Каспичан;
Място на събитието: България, НИАР - Плиска,

.

.

.

По проект „От славно минало към достойно бъдеще” към МИГ Нови пазар-Каспичан, на Сдружение "Авитохол" бе възложено изпълнението на обществена поръчка с наименование: "Доставка на етнографски носии и прабългарска юрта с оборудване" по обособена позиция 3: Създаване на историческа сбирка, пресъздаваща живота на прабългарите (оборудване).

Самата юрта е изработена от Асен Георгиев от град Варна и поставена на терена в НИАР "Плиска".

Вътрешното обзавеждане на юртата е изработено и доставено от Сдружение "Авитохол" и цели да се пресъздадат живота и воинските традиции на древните българи, техните облекла, снаряжение и въоръжение, бит и култура. Обзавеждането представя юртата, като временна владетелска постройка с представителни функции.

Обособен е кът за приемане на високи гости, подиум с владетелския стол, място за почивка. Пода и стените са покрити с плъстени от вълна килими с фрагменти от популярни за периода сцени от религията и митологията. Дрехи, въоръжение и снаряжение са представени върху фигури на воини в цял ръст. За целта са изработени реплики по археологически находки от периода 6-8 век, по изображения от писмени източници, от съдове и съкровища.

В съседство с владетелската юрта е представена и реконструкция на ранно средновековно жилище - юрта, изработена изцяло от плъстена вълна и оборудвана от Сдружение "Авитохол" като временно семейно жилище на ранно средновековните българи, експозицията включва реплики и реконструкция на предмети от бита и пресъздава начина на живот на номадите от този период.

Юртите са изложени в НИАР "Плиска" и са на разположени на посетителите.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook