Изложба "Българите през ранното средновековие" - Мездра

Дата: 06.01.2017 - 15.03.2017
Организатор: Археологически комплекс "Калето", Община Мездра; Сдружение "Авитохол";
Място на събитието: България, град Мездра, област Враца,

.

Изложбата представя реплики на българско ранносредновековно облекло, въоръжение и снаряжение, изложено върху фигури в цял ръст. Репликите са изработени по методите на историческото реконструиране и са реално използвани в средновековни събори и фестивали на територията на страната и в чужбина. Историческото реконструиране е пресъздаване на материалната и духовната култура на различни епохи, при което се използват археологически и писмени извори, както и паметници на изкуството. Изработват се реплики на костюми, въоръжение, снаряжение и предмети от ежедневието за определен регион през избран период. Всеки елемент от този комплекс е основан на научни данни – от археологически разкопки, описания в писмени извори или пък от миниатюри, гравюри и скулптури. Реконструкторите изследват сведенията за направата на оръжието, дрехите, битовите изделия, за да пресъздадат ежедневието, занаятите и традициите в бойното изкуство на определена епоха за конкретна държава. За да бъдат техните реплики точни и детайлни, те изучават и обичаите, нравите и вярванията през избраното време. С реконструираните облекла, оръжия и защитно въоръжение собствениците им вземат участие във възстановки на исторически битки и събития, както и в средновековни фестивали и събори.

За първи път в град Мездра е представена изложба с реплики на българско средновековно облекло, въоръжение и снаряжение на фигури в цял ръст, изработени изцяло по методите на историческото реконструиране. В Археологически комплекс „Калето“ са изложени фигури на благородници и воини от българското ранно средновековие, леко и тежко въоръжени конници и стрелци.

Реконструкциите са дело на следния екип:

- „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол“, град Варна. Сдружението е създадено през 2012 година и насочва усилията си към изучаване традициите на българите през ранното средновековие и Първото българско царство, използването на коне в бита и за бойни действия. То е един от водещите за България организатори на исторически фестивали и събори, сред които станалите традиционни „Дни на предците“ и „Корените български“ в Плиска, историческия спектакъл „Българската армия – от Аспарух до наши дни“ в град Варна, „Битката при Маркели“ в град Карнобат, фестивал на средновековните традиции, бит и култура "Калето Мездра" и много други. На тези събития, които са и международно посетени, се извършват практически тестове на изработените реплики на дрехи и оръжия и се обменя опит с работещите в същата област реконструктори. Сдружението вече е посещавало Враца като участник в Международния фестивал за древни култури „Слънцето на Тодорка“ в село Оходен през 2015 и 2016 година. Повече за „Авитохол“ -http://www.avitohol.org/

- Йордан Сивков, реконструктор от град Добрич, занимава се с исторически възстановки и експериментална археология повече от 10 години, като специализира в изучаване облеклото на българите от Първото българско царство, въоръжение и снаряжение. Негови реконструкции и информационни табла са представяни на изложби в различни музеи из страната, на средновековни панаири, фестивали и събори. Организира беседи, изнася лекции и живи уроци по темата. Създава и администрира Проект "Средновековен български костюм 6-7 и 8 век". Повече за проекта и за Йордан Сивков - http://turaniq.com/

Събитието се осъществява по инициатива на Археологически комплекс „Калето“ и Община Мездра.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook