Дни на предците - Плиска 2021

Дата: 07.08.2021 - 08.08.2021
Организатор: Сдружение "Авитохол"; Община Каспичан; НИАР "Плиска"; РИМ - Шумен;
Място на събитието: България, НИАР - Плиска,

На 7 и 8 август 2021 година ще се проведе деветото поредно издание на „ДНИ НА ПРЕДЦИТЕ - ПЛИСКА 2021”, събор - фестивал на средновековния бит и култура, ден за демонстрации 7 август 2021 г. от 11.00 до 17.00 часа.
Събитието се провежда и организира от „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол” град Варна, Регионален исторически музей Шумен, Националния историко – археологически резерват „Плиска”, Община Каспичан.
Фестивалът включва изяви на клубове за исторически възстановки, конни клубове, реконструктори, археолози, изпълнители на автентична и старовремска музика, майстори на старинни занаяти, от страната и чужбина, с цел всички те да покажат бита и традициите на старите българи и сродни нам култури от ранното и късно средновековие. Акценти на събитието са воински умения и бойни практики от средновековието, възпроизведени от гърба на коня и в пеши битки, конна езда и използването й при пресъздаването на различни исторически периоди, както и използването на конете в днешни дни - традициите, останали живи в спорта и пресъздадени от наследниците на нашите предци.
За провеждане на събитието е отреден терен в НИАР „Плиска” до източната порта на стария град.
Събитието се провежда осем последователни години от 2012 година, в първата събота и неделя на месец юни, но поради извънредното положение и пандемична обстановка бе отменено през 2020 година, а през 2021 година е отложено за месец август. Зрителите нарастват прогресивно, като през 2012 година първото издание на събитието събра около 1000 зрители, а през 2013 и 2014 над 5000 души, а през следващите години - 2016, 2017, 2018 и 2019, събитието се радва на посещения от 6000 до 9000 души всяка година.

.

Програма:
- 07 август 2021 г. - ДЕН ЗА ДЕМОНСТРАЦИИ:
- от 09.00 часа – Вход за публиката и разглеждане лагерите на участниците;
- от 11.00 часа – Официално откриване и представяне на участниците;
- до 17.00 часа – Демонстрации и състезания – конни демонстрации, бойни демонстрации, стрелба с лък, средновековни занаяти, бит и култура, средновековна храна и напитки.
- 08 август 2021 г. от 9.00 до 12.00 часа - вход за публиката и разглеждане на лагерите, след 12.00 часа събиране на лагерите и отпътуване на участниците.

.

Участници:

 1. „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол“ град Варна – бит и традиции на българите от ранното средновековие, поселение от юрти, въоръжение, снаряжение, ковачница, плъстене на килими от вълна, приготвяне на храна, коне и конни традиции, демонстрации на бойни умения от кон;
 2. Школа по конна езда "Борисови" от село Любен Каравелово, обл. Варна – конни демонстрации и приемственост на конните традиции;
 3. Школа по конни бойни изкуства " Мадарски конник " от град София – Димитър Труканов – бойни демонстрации от гърба на коня – сабя, копие, бич, стрелба с лък, двубои с пеши воини;
 4. Нина Янкова и група „Сива“ от град Стара Загора – бойни умения от кон, стрелба с лък от земя и от гърба на коня;
 5. Крум Япулов от гр.София – конни каскади и джигитовка;
 6. „Клуб за средновековни военни изкуства – Ратина“ град Сливен – българите през ранното средновековие, стрелба с лък и бойни умения на средновековната армия;
 7. "Българска школа за старинни воински изкуства - Величие" село Неофит Рилски, Исторически парк - бойни умения на средновековната армия, демонстрация на въоръжение и снаряжение и бойни практики;
 8. Йордан Сивков и „Наследство на номадските цивилизации“ от град Добрич – ранните българи и преселението им отсам Дунава;
 9. Сдружение „Вълкашин“ от град София –средновековните българи, бойни умения и демонстрации по боравене с оръжия и схватки;
 10. Сдружение "Жива история" от град Шумен - представят ромеите - наши съседи и дългогодишни противници на бойното поле;
 11. Сдружение „Антична Тракия“ от град Ямбол – ромеите през ранното средновековие, боен строй и бойни демонстрации;
 12. Национално дружество „Традиция” – регионален клон град Шумен – ранното българско средновековие - занаяти, облекла, въоръжение и снаряжение;
 13. Сдружение "Нокорс" от град Букурещ - късносредновековните номадски поселения - татарите по нашите земи;
 14. Национално дружество „Традиция” – регионален клон град Велико Търново – занаяти от късното средновековие;
 15. Калина Атанасова и Александър Минчев от град Варна – късното българско средновековие, средновековен павилион;
 16. Петя Крушева от град Пловдив - средновековна храна, презентации и дегустация;
 17. Иван Рендаков от град Пловдив – средновековни накити и бижута;
 18. Любомир Милинов от град София – средновековна медовина;
 19. Христилина Христова от Шумен – плъстене и изделия от плъстена вълна;
 20. Петър Петров - Петроний от град Варна – монетосечене;
 21. Емил Маринов от град Шумен – металопластика;
 22. Ивайло Енев от град Русе – средновековно въоръжение – студено коване;
 23. Пенко Цанков от град Варна – средновековна работилница "Технитар" - занаяти кожарство, дървообработка, ковачество;
 24. Страхил Давидов от град Шумен - дърворезбата в бита и домакинството на древните българи;
 25. Задруга на древните занаяти от град Свищов - керамика, свещолеене, кожарство, дървообработка, коване на въоръжение и др.;
 26. Виктория Денева и Денислав Денев от град Силистра – дърворезба и ножарство;
 27. Ценко Здравков от град Шумен – дървообработка;
 28. Музикална група "Фрея" от град Пловдив - средновековна музика и танци;
 29. Танцов ансамбъл при Народно читалище град Плиска;
 30. Танцов ансамбъл при Народно читалище „Христо Ботев” град Нови Пазар;
 31. Гайдари при Народно читалище „Христо Ботев” град Нови Пазар.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook