Събор - фестивал на средновековния бит, култура и воински традиции

Дни на предците - Плиска 2015

Дата: 06.06.2015
От: 9 до: 17 часа
Организатор: Сдружение "Авитохол"; Община Каспичан; Партньори: РИМ Шумен, НИАР Плиска;
Място на събитието: България, НИАР - Плиска,

.

На 06 юни 2015 год. в НИАР "Плиска" за четвърта поредна година се проведе събора - фестивал "Дни на предците - Плиска 2015". Организатори на събитието са "Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол" град Варна и Община Каспичан, с домакинството на НИАР "Плиска" и специалното спомоществователство на РИМ Шумен.

На 6 юни в стария град Плиска се събрахме над двеста души участници, тържествено открихме събора - фестивал, приветствахме многохилядната публика и дадохме всичко от себе си, за да възродим традициите на предците ни, техния бит и култура. За пореден път в Плиска среща си дадоха сдружения и клубове за исторически възстановки, свободни реконструктори, конни бази и конни клубове, занаятчии и майстори на старинни занаяти, които представиха бит, култура и воински традиции през средновековието от VII до XIV век. Освен традиционните участници, за първи път гостуваха и чуждестранни клубове за реенактмънт от сродни нам култури и традиции, произлезли от общия ни корен. На поляните край двореца в Плиска оживяха картини от средновековния живот на нашите предци, лагерни огньове, походни шатри, юрти, коне, езда и шеметни галопи с оръжие в ръка. Майстори ковачи с нажежено желязо в ръце, монетари и кожари, плъстари и тъкачи. Последователите на нашите конни традиции показаха своите постиженията в прескоците с коне.

От името на организаторите Община Каспичан, в лицето на кмета госпожа Милена Недева, Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – „Авитохол“, град Варна, представлявано от господин Жасмин Първанов, НИАР Плиска в лицето на уредника на резервата госпожа Христина Стоянова и РИМ Шумен, представляван от господин Георги Майсторски, благодарим сърдечно на всички участници за прекрасния празник, за великолепното представяне и безкрайната отдаденост. Благодарим на всички гости и зрители за интереса им и доверието, което ни гласуваха, за тяхната отзивчивост и коректност. Специални благодарности на нашите чуждестранни гости от Унгария - Keleti Szövetség и от Полша - Drużyna Grodu Horodna, които преодоляха големи разстояния, за да участват в нашия фестивал и да представят великолепните си исторически реконструкции.

Участници в събитието:

"Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол" от град Варна с ранносредновековен лагер, ковачи, плъстари, майстори на шлемове и брони, саби, бойни брадви и ножове. С конете от конна база "Борисови" от село Любен Каравелово, обл. Варна, показаха конен строй и работа с оръжие от кон - сечене със сабя, стрелба с лък и боравене с копие от коня.

Национално дружество "Традиция" РК Шумен с историческия спектакъл "Създатели на българската държава", средновековен лагер, занаятчии, приготвяне на храна.

Национално дружество "Традиция" РК Велико Търново с късносредновековен лагер, походна шатра, ковачи, леяри, монетари, дърворезбари, плетачи на дантели и др.

Комитет "Крум Страшний" от град Шумен с исторически спектакъл "Посрещане на учениците на Кирил и методий в Плиска".

СНЦ "Крумъ Страшний" от град Шумен представи "Шишмановият надпис" - исторически спектакъл пресъздаващ посрещането на Цар Иван Шишман в Шуменската крепост.

Исторически възстановки "Чигот" с късносредновековен лагер, походна шатра, занаяти и стрелба с лък.

Йордан Сивков от град Добрич и Катя Владова от град Бяла, облекла и оръжия, бит и традиции на ранносредновековните българи.

Калина Атанасова от град Варна, свободен реконструктор, средновековен павилион, ежедневни и официални облекла и аксесоари, въоръжение и снаряжение на българите от късното средновековие.

Иван Рендаков от град Пловдив, свободен реконструктор, изработка на средновековни накити и бижута, коланни гарнитури, кожени чанти и аксесоари.

Любомир Милинов от град София със среновековна медовина и павилион за продажби по панаири.

Мариан Маньовски от град София, лъкоправец и реконструктор на българския традиционен рефлексен лък.

Милен Петров от град Сливен, реконструктор на облекла и въоръжение от периода на ранното средновековие.

Боен отряд "Барадж" към Боен Клуб ,,Щурм” от град Пазарджик - историческа фул-контакт фехтовка.

Keleti Szövetség / Източна асоциация - Abaújvár, Унгария - реконструиране средновековния живот на изтока от Х-ХI век, средновековен лагер, шатра и юрта.

Drużyna Grodu Horodna / Дружина на град Хород - Rzeszów, Полша - реконструкция на обичаи и материална култура на славяни и викинги от времето на X-XIII век.

Конна база "Борисови" от село Любен Каравелово, обл. Варна;

Школа по конна езда "Мадарски конник", Димитър Труканов и група от град София, конни демонстрации - бойна езда и бойни практики, стрелба с лък от кон и боравене със старинни оръжия.

Living Arrow Horseback Archery- Bulgaria - Димитър Труканов, традиционна стрелба с лък, бойна стрелба и стрелба с лък от гърба на коня.

Спортен клуб "Кабиюк" от град Шумен, прескоци на препятствия с коне.

Венета Даракчиева - Господинова и Васил Господинов от град Вълчи дол с походна юрта от плъстена вълна и дърво, изделия от плъстена и тъкана вълна.

Стефан Стефанов от град Варна - ковачество

Атанас Георгиев от град Вълчи дол - кожени изделия.

Антоанета Попова от град Варна - керамика на старите българи.

Петър Петров от град Варна - монетосечене.

Ивайло Енев от град Русе - защитно средновековно въоръжение.

.

Виж още по темата

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook