Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, провеждан в град Варна, с участието на над 100 души от различни клубове и сдружения за исторически възстановки, представящи хронологически историята на българската армия през периодите на създаване на българската държава, второто българско царство, борбите за национално освобождение и обединение, балканската и първата световна война, втората световна война и настоящата българска армия.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook