Битката при Върбишкия проход

Битката при Върбишкия проход - 2013 г.

Участие на Сдружение "Авитохол" в честване на победата на Хан Крум в битката при Върбишкия проход.

Битката при Върбишкия проход - 2012 г.

Участие на Сдружение "Авитохол" в честване на победата на Хан Крум в битката при Върбишкия проход.

Битката при Върбишкия проход - 2015

Исторически спектакъл, пресъздаващ славната победа на Крум срещу Никифор във Върбишкия проход.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook