Битката при Върбишкия проход

Битката при Върбишкия проход - 2013 г.

Участие на Сдружение "Авитохол" в честване на победата на Хан Крум в битката при Върбишкия проход.

Битката при Върбишкия проход - 2012 г.

Участие на Сдружение "Авитохол" в честване на победата на Хан Крум в битката при Върбишкия проход.

Битката при Върбишкия проход - 2015

Исторически спектакъл, пресъздаващ славната победа на Крум срещу Никифор във Върбишкия проход.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Предстоящи събития

Преславни дни - Велики Преслав 2022

Събор на средновековното културно наследство

Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство - 2022

Пловдив - древен и вечен, люлка на цивилизации и място на сражения, кръстопът с богата културно-историческа и религиозна палитра.

Дни на предците - Плиска 2022

Събор - фестивал на средновековния бит и култура

Сподели във Facebook